Livsvis vänder sig till arbetsgruppen, företagshälsovården eller den enskilde som önskar påbörja en förändringsprocess där fokus ligger på självobservation via andning, kropp, uttryckssätt med röst/tal/rörelse, samt stressfaktorer i tillvaron. Genom att sätta fokus på Dig själv ökar Du möjligheten till en god inre och yttre dialog. Förmågan att lyssna på andra, handskas med jobbiga känslor, trösta Dig själv och sätta gränser blir med tiden lättare.

Livsvis kan erbjuda följande tjänster.

Mindfulness baserad stressreduktion. Min uppgift är att guida dig i din strävan att bli ”klokare på dig själv” bli bättre på att använda dina resurser och fokusera på sådant som är viktigt för dig. Man kan jämföra det med att stämma ett instrument. Om strängen är för hårt eller löst spänd är den i obalans. Att vara välstämd är att hushålla med energier. Du blir dessutom tydligare för dig själv och din omgivning. Med hjälp av mindfulnessövningar dvs. övningar som innefattar metoder som andningsmeditation, kroppsscanning samt yoga får du redskap att använda i din vardag. Mindfulness (medveten närvaro) innebär att vi stannar upp, observerar och accepterar det som är i nuet utan värderingar för att sedan kunna släppa taget och inte dröja kvar i våra upplevelser mer än nödvändigt. Mindfulness innebär att vara uppmärksam på ett annorlunda och klokare sätt. Det innebär att du med själ och hjärta tar din kropp och dina sinnens alla resurser i bruk till fullo. Att vara ”mindful” är ett förhållningssätt gent­emot livet. Syftet med dessa övningar är att reducera stress och öka livskvaliteten.

Röst & tal. Att hitta balans mellan budskap, röst och kropps­språk är en förutsättning för att kunna använda rösten på ett variationsrikt, levande och skonsamt sätt. Det ger också ett trovärdigt intryck att ha balans mellan det du säger, tänker och känner. Hur använder du dina resurser på bästa sätt? Behöver du göra din röst hörd? Har du ett röstkrävande yrke? Har du röstproblem? Att få en ökad medvetenhet om hur vi uttrycker oss i livet, med andning, röst, rörelse, tal och kropp kan vara första steget till den förändring vi önskar för att må bättre.

Livssamtal. För dig som upplever att du befinner dig i en livs­
situation där du behöver professionellt samtalsstöd. Jag kan hjälpa dig att plocka fram svaren du bär inom dig. Som grund­
utbildad psykoterapeut har jag handledning.

Ljusterapi. För dig som lider av nedstämdhet när höstmörkret kommer.